Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ

Εγγραφή

Πληροφορίες για την απόκτηση λογαρισμού χρήστη

 

  • Πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φιλοξενούνται.
  • Για να αποκτήσετε λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του εκπαιδευτικού προγράμματος που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.
  • Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων.