Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Κ.Π.Α.

Επικοινωνία

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) - Ε.Κ.Π.Α.
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1
& Σταδίου 25, Αθήνα
- Μη διαθέσιμο -
- Μη διαθέσιμο -
 ithelp-cce@uoa.gr