Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Κ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Επικοινωνία και Γλώσσα (708_4) (708_to_cybele)Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Ηρώ Ποταμούση
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (735_4) (735_to_cybele)Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης
Ποσοτική έρευνα, ανάλυση δεδομένων & SPSS: Θεωρία, Μεθοδολογία & Πρακτική εφαρμογή (971_2) (971_to_cybele)Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης