Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Κ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
846 (Πρόγραμμα αρχικής κα)Καθηγητής Νικόλαος Ορφανουδάκης, Γενικό Τμήμα Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
World Class Manufacturing Performance (670)καθ. Χρήστος Μιχαλακέλης
Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (ΚΕΔΙΒΙΜ 481)καθ. Χρήστος Μιχαλακέλης
Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (ΚΕΔΙΒΙΜ 480)καθ. Χρήστος Μιχαλακέλης
Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (1101)Χρήστος Μιχαλακέλης
Πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR - ATP (846)Καθηγητής Νικόλαος Ορφανουδάκης, Γενικό Τμήμα Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR - ATP (847)Καθηγητής Νικόλαος Ορφανουδάκης, Γενικό Τμήμα Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών