Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Κ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διακριτά μαθηματικά: Τα μαθηματικά της Πληροφορικής (833)Δημήτριος Βαρουτάς
Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (602)Δημήτριος Ρέκκας
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Κρυπτογραφία (837)Δημήτριος Βαρουτάς
Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση SPSS (279)Πέτρος Ρούσσος
Στατιστική ανάλυση με Jamovi: Θεωρία, Μεθοδολογία & Πρακτική εφαρμογή (1284)ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΛΙΑΓΚΗΣ
Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS (272)Πέτρος Ρούσσος
Στατιστική στις Κοινωνικές Επιστήμες με το R (280)Πέτρος Ρούσσος