Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Κ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Arduino, μικροελεγκτές και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) (941)Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου
Manage the Technology Team (839)Δημήτριος Βαρουτάς
Project Management for Technology Managers & Engineers (838)Αραβαντινός Ηλίας
Ανάπτυξη Android εφαρμογών σε περιβάλλον Android Studio με γλώσσα προγραμματισμού Java (832)Δημήτριος Βαρουτάς
Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS) με R (983)Νίκος Περδικοπάνης
Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS) με R - 2ος κύκλος (983)Νίκος Περδικοπάνης
Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS) με R - 3ος Κύκλος (983)Νίκος Περδικοπάνης
Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ασύρματης Δικτύωσης & Υπολογιστικό Νέφος (836)Δημήτριος Βαρουτάς
Διακριτά μαθηματικά: Τα μαθηματικά της Πληροφορικής (833)Δημήτριος Βαρουτάς
Δίκτυα Η/Υ. Θεωρία και εφαρμογές (984)Δημήτριος Βαρουτάς
Δοκιμαστικό Μάθημα (τεστ) (CCETEST)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Εισαγωγή στη Λογική Σχεδίαση και τη VHDL (935)Δημήτριος Βαρουτάς
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Κρυπτογραφία (837)Δημήτριος Βαρουτάς
Εισαγωγή στην ανάπτυξη Εφαρμογών για κινητές συσκευές (834)Δημήτριος Βαρουτάς
Εισαγωγή στο Linux (986)Δημήτριος Βαρουτάς
Επίλυση Προβλημάτων με Τεχνητή Νοημοσύνη και Προηγμένοι Αλγόριθμοι Εκτίμησης (1002)Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Επιστήμη των Πολιτών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΚΕΔΙΒΙΜ 823)Δασκολιά Μαρία
Ιατρική Ακριβείας με Χρήση Υπολογιστικών Βιοδεικτών (830)Αθανάσιος Τσακρής
Κυβερνοασφάλεια Ι : Θεμελιώδεις αρχές, ανάλυση απειλών και πρακτικές ελέγχου (859)Δημήτριος Βαρουτάς
Κυβερνοασφάλεια ΙΙ : Διαχείριση συμβάντων, αντιμετώπιση διαδικτυακών επιθέσεων και προχωρημένες στρατηγικές (1098)Δημήτριος Βαρουτάς
Μουσική τεχνολογία και Ηχοληψία για μουσικούς (865)Αναστασία Γεωργάκη
Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (1101)Χρήστος Μιχαλακέλης
Προγραμματισμός με την Python (873)ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Προγραμματισμός μικροελεγκτών, συστημάτων SoC και πλατφορμών IoT για εφαρμογές (985)Δημήτριος Βαρουτάς
Προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων με χρήση Microsoft Excel (848)Δημήτριος Βαρουτάς
ΤΕΣΤ 2 (test)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων και ανάλυσης πολυπλοκότητας με εφαρμογές στην επιστήμη των υπολογιστών (835)Δημήτριος Βαρουτάς