Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Κ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Advanced Clinical Embryology (1183)Mara Simopoulou
Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS) με R (983)Νίκος Περδικοπάνης
Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS) με R - 2ος κύκλος (983)Νίκος Περδικοπάνης
Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS) με R - 3ος Κύκλος (983)Νίκος Περδικοπάνης
Κλινική Εμβρυολογία και Φυσιολογία του Προεμφυτευτικού Εμβρύου (854)Μαρία Σιμοπούλου