Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Κ.Π.Α.

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (ΚΕΔΙΒΙΜ 481)καθ. Χρήστος Μιχαλακέλης
Επίδραση του κλίματος στην Υγεία (721)Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Τσακρής, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη