Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Κ.Π.Α.

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Διακοπή λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων στις 5/7/2024
- Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 - 6:39 μ.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Κ.Π.Α. δεν θα είναι σε λειτουργία την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 από 16:00 έως 22:00 λόγω αναβάθμισης.