Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας τη Δευτέρα 24/05/2021
- Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών συντήρησης της αίθουσας υπολογιστών (computer room), η πλατφόρμα θα απενεργοποηθεί για κάποιες ώρες τη Δευτέρα 24 Μαϊου 2021 από τις 10:00 πμ.