Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Διακοπές στη λειτουργία της πλατφόρμας
- Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 -

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών συντήρησης, η πλατφόρμα θα παρουσιάσει ολιγόλεπτες διακοπές την Τετάρτη, 13 Μαϊου από τις 14:00 έως τις 15:00

Ομάδα Τηλεκπαίδευσης